مرکز توانبخشی و کاردرمانی باران ( اسلامشهر )

توانبخشی کودکان , کاردرمانی جسمی و ذهنی ، گفتار درمانی , اوتیسم , فلج مغزی , بیش فعالی )

دکتر جواد نژادی

مقالات آموزشی

Webp.net-resizeimage (6)

مقالات آموزشی توانبخشی و کاردرمانی

بخش های درمانی

بخش های درمانی

کاردرمانی , گفتاردرمانی , توانبخشی

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول و پاسخ

تماس با ما

تماس با ما

تماس با مرکز توانبخشی باران

مرکز توانبخشی و کاردرمانی باران

کاردرمانی , گفتاردرمانی , اوتیسم , درمان فلج مغزی و بیش فعالی