درباره اختلال پردازش حسی
پرسش درباره اختلال پردازش حسی؟
اختلال نقص توجه و بیش فعالی
اختلال نقص توجه و بیش فعالی

آشنایی با انواع توجه به کودک

آشنایی با انواع توجه

آشنایی با انواع توجه

یکی از کارکردهای اجرای پایه توجه می باشد.توجه ،مقدمه ی ادراک ،یادگیری وتفکر است یادگیری به معنای دقیق آن بدون ادراک میسر نمی شود ودر برخورد با محیطی ابتدا ذهن وحواس روی امر خاصی تمرکز پیدا می کند وبعد آن را درک کرده ونسبت به آن بصیرت وبینش پیدا می کند 
• توجه نیز به یک سری عملیات پیچیده ذهنی اطلاق می شود که شامل تمرکز کردن یا درگیر شدن نسبت به هدف، نگه داشتن یا تحمل کردن وگوش به زنگ بودن در یک زمان طولانی ،رمز گردانی ویژگیهای محرک و تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر ست

🌈🌈🌈 آشنایی با انواع توجه به کودک

⭕️⭕️⭕️ توجه اتوماتیک

• وقتی یک محرکی در بین محرکاتی متفاوت قرار می گیرد آن محرکی که متفاوت است سریعتر تشخیص داده می شود.

•درواقع به تعداد محرکات مزاحم ربطی ندارد این یعنی اینکه ،پردازش موازی وجود دارد
•(pop out phenomen)که معروف است به پدیده

⭕️⭕️⭕️ توجه کنترل شده

درتوجه کنترل شده تک تک محرکات باید بررسی بشوند یعنی محرکات به صورت سریال یکی پس از دیگری می آیند وکنترل می شوند در اینجا هر چقدر تعدادمحرکات مزاحم کمتر
باشد توجه بیشتر می شود وبا افزایش تعداد محرکات مزاحم تشخیص سخت تراست.

آزمون بالون : بر اساس این تـئوری ساخته شده که دارای دوقسمت است .در قسمت اول از کودک خواسته می شود در عرض سه دقیقه اون بالونهای که دم دارد را پیداکند که ۱۲بالون در صفحه دم دارند این قسمت توجه اتوماتیک را می سنجد .
در قسمت دوم از کودک خواسته می شود تا بالونهای که دم ندارند پیدا کند در این قسمت پنج دقیقه وقت داد ه می شود قسمت دوم آزمون ، توجه کنترل شده را می سنجد چون در قسمت قبلی آزمون بالونها دم دار هدف بودند مهار انها سخت می شود نحوه توزیع وتعداد بالونها در هر دو قسمت با هم برابر است .

آشنایی با انواع توجه

آشنایی با انواع توجه

 

🌈🌈🌈 ابعاد توجه در مدل سولبرگ

در این مدل توجه چهار بعد دارد:
⭕️ توجه انتخابی
⭕️ توجه پایدار
⭕️ انتقال توجه
⭕️ توجه تقسیم شده

⭕️ توجه انتخابی

این نوع توجه را معادل هوشیاری می دانند که در واقع بخشی از اطلاعات را که می خواهیم توجه کنیم را انتخاب می کنیم ویا به تعبیری دیگر محرکات ضروری تر را از بین محرکات زیادی که در اطراف ما وجود دارد انتخاب و پردازش می کنیم .
توجه انتخابی اجازه میدهد که فقط بخشی از اطلاعات که ما انتخاب کردیم وارد سیستم پردازشگر شوددر واقع توجه انتخابی ومهار دو روی یک سکه هستند

⭕️ توجه پایدار

• توجه پایدار ، همان زنده نگه داشتن اطلاعات وتلاش برای حفط رد اطلاعات است ، در واقع اگر تلاش نکنیم رد اطلاعات از بین می رود ، این قسمت توجه هم ،بعد دیگری از هوشیاریست. در واقع ، یعنی انجام کاری یکنواخت وتکراری در بازه زمانی طولانی .افرادی که نمی توانند بیش از پنج دقیقه روی کاری متمرکز شوند دچار نقص توجه ی پایدار هستند .
• شکایت اصلی این افراد : «حوصله ام سر رفته ».«نمی تونم منتطربمونم »این افراد از.سختی تکلیف شکایتی ندارند.

• بارکلی( ۱۹۷۷)معتقد است که اختلال کمبود توجه بر اثر اختلال در چهار کارکرد اجرایی که ناشی از عملکرد نادرست کا رکرد توجه پایدار است بوجود می اید.توجه پایدار به فرد کمک می کند تا تداخل ها را کنترل کرده وفقط به یک محرک پاسخ دهد .کنترل تداخل به عقیده بارکلی نوعی توجه پایدار است که یکی از کارکردهای بازداری است ودر تداوم واستحکام رفتار هدف دار نقش تعیین کننده دارد .

⭕️ انتقال توجه :

یعنی تمامی توجه از یک محرک به محرک دیگر انتقال یابد واز این اطلاعات رفتار تولید شود .فردباید بین وجوه مختلف محرک توجه اش راشیفت کند که این خود بعدی دیگر از هوشياري است

⭕️ توجه تقسیم شده

فرد باید دائم بین دو تکلیف با استفاده ازاطلاعاتی که در حافطه است شیفت کند واین انتقالها باید متوالی باشد .

[تعداد: 4   میانگین: 5/5]
این مرکز با تلاش دکتر جواد نژادی تاسیس شد , فعالیت مرکز توانبخشی باران در زمینه های ( بیش فعالی , گفتاردرمانی , کاردرمانی , مفاهیم بینایی , اختلال یادگیری , اوتیسم , نوروفیدبک , آزمون های شناختی , توانبخشی شناختی و … ) میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.