تقویت مهارتهای گفتاری در کودکان
تقویت مهارتهای گفتاری در کودکان
ورزش افراد سندرم داون
ورزش افراد سندرم داون

رفلکس های اولیه شیرخوارگی

رفلکس های اولیه شیرخوارگی

رفلکس های اولیه شیرخوارگی

💢 رفلکس های اولیه شیرخوارگی

رفلکس عبارت است از پاسخ غیر ارادی به یک محرک حسی، به عبارت دیگر حس و یا حرکت خاصی سبب ایجاد هر رفلکس می گردد .

وجود و قدرت یک رفلکس ، معیار مهم تکامل و عملکرد عصبی می باشد . اکثر رفلکس های شیر خوارگی در سن ۴ الی۶ ماهگی از بین می رود هر چند بعضی از رفلکس ها در سراسر دوران بزرگسالی باقی می ماند ، که اهم این رفلکس ها عبارتند از :

1⃣رفلکس خمیازه کشیدن ( Yawan reflex ) :
در صورت نیاز به اکسیژن اضافی پدیدار می شود .

2⃣رفلکس عطسه کردن ( Sneeze reflex ) :
وقتی مجرای بینی تحریک می شود ایجاد می گردد .

3⃣رفلکس اق زدن ( Gag reflex ) :
تحریک گلو یا کام نرم ، موجب اق زدن می گردد .

4⃣رفلکس سرفه کردن ( Cought reflex ) :
با تحریک راه هوایی تحتانی ایجاد می شود .

5⃣رفلکس پلک زدن ( Blinking reflex ) :
قبل از تماس شیء با چشمها یا هنگام تابش ناگهانی نور روشن ، پلک ها سریعاً بسته می شوند .

6⃣رفلکس مردمک ( Pupillary reflex ) :
تنگ شدن مردمک چشم ها زمانی که نور به چشم ها تابانده می شود

رفلکس های اولیه شیرخوارگی

رفلکس های اولیه شیرخوارگی

🔱 رفلکس های اولیه شیرخوارگی 🔱

1⃣رفلکس مکیدن (Sucking reflex) :

اگر چنانچه گونه ها ، لبها و گوشه دهان شیر خوار را لمس نماییم سر وی به طرف محرک متمایل شده ، دهان را باز و شروع به مکیدن می نماید . این رفلکس در تمام دوران شیرخواری باقی می ماند و حتی شیر خوار در مواقعی بدون تحریک از قبیل مواقعی که زمان خواب است این رفلکس را انجام می دهد . این رفلکس بعد از یک سالگی ضعیف شده و از بین می رود .

2⃣رفلکس جستجو (reflex Rooting ) :

اگر چنانچه یک طرف صورت نوزاد لمس شود یا ایجاد ضربات در گوشه دهان او صورت گیرد و یا نوک پستان مادر به گونه نوزاد تماس پیدا کند ، نوزاد سرش را به طرف عامل تحریک برگردانیده تا دسترسی به غذا برایش مقدور شود . این رفلکس در حدود ۳ الی ٤ ماهگی ناپدید می شود ، اما ممکن است تا ۱۲ ماهگی هم باقی بماند.

3⃣رفلکس از جا پریدن ( Startle reflex ) و یا رفلکس مورو ( Moro reflex ) :
رفلکس مورو به این ترتیب است که شیر خوار را در وضعیت نیمه قائم قرار داده و برای لحظه ایی کوتاه با قرار دادن نوزاد به پشت بر روی تخت و گرفتن بالا تنه او و بعد رها کردن نوزاد به طور ناگهانی ، نوزاد ابتدا دستها را به طرف باز نموده و مشت می کند ، سپس به وضعیت راحت بر می گردد . این رفلکس در حدود ۳ الی ۴ ماهگی از بین می رود . معمولاً قوی ترین زمان این رفلکس بعد از دو ماهگی می باشد . عدم وجود این رفلکس نشانه ضایعه داخل مغزی یا نارس بودن نوزاد می باشد . این رفلکس دو طرفه می باشد و اگر چنانچه به صورت یک طرفه مشاهده شود می توان به شکستگی استخوان بازو ، کشیدگی و پارگی عصب بازویی میانی یا عصب مدیان مشکوک شد

4⃣رفلکس تونیک گردنATNR:
در کودک به پشت خوابیده ، چرخاندن گردن به یک سمت باعث می گردد دست و پای طرف صورت باز و از بدن دور می شود در حالیکه دست و پای طرف مخالف صورت خم می شود و نوزاد هر دو دست را محکم مشت می کند . به این رفلکس ” گارد شمشیربازی ” هم می گویند . این رفلکس در موقع تولد ظاهر و در حدود ۵ تا ۶ ماهگی از بین می رود .

6⃣رفلکس بابنسکی ( reflex Babinski ) :
با تحریک سمت جانبی کف پا از پاشنه به طرف انگشت کوچک و سپس به طور عرضی تا انگشت شست به وسیله یک شی نسبتاً نوک تیز ( ناخن ) اتفاق می افتد . باز کردن انگشتان پا از هم علامت مثبت است که ناشی از تکامل نارس سیستم عصبی مرکزی می باشد ( واکنش طبیعی کودک به این گونه تحریک این است که انگشتان پای کودک از هم باز نشود و یا اینکه انگشتان به صورت فلکسیون به سمت داخل جمع شود ) .

7⃣رفلکس در جا قدم زدن ( Stepping reflex ) :
با گرفتن نوزاد به طور قائم به شکلی که هر دو پا روی یک سطح سفت ( مثلاً زمین ) قرار گیرند ، نوزاد پاها را سریعاً روی زمین می گذارد و بر می دارد .

8⃣رفلکس قرار دادن پاها( Placing reflex ) :
اگر پشت پای نوزاد با لبه سطح میز تماس پیدا کند ، پای خود را بر روی میز قرار می دهد .

9⃣رفلکس گرفتن با پا ( plantar grasp reflex )

🔟رفلکس خزیدن ( reflex Crawl ):
وقتی شیرخوار به شکم روی تخت یا زمین قرار می گیرد ، پاها را خم می کند و می خیزد .

1⃣1⃣رفلکس بلعیدن ( Swallowing reflex ) :
این رفلکس توام با رفلکس مکیدن است ، غذایی که به قسمت خلفی دهان می رسد بلعیده می شود . از بدو تولد به وجود می آید و تا پایان عمر باقی مانده و ناپدید نمی شود .

2⃣1⃣رفلکس برون اندازی ( Extrusion reflex ) :
اگر چنانچه ماده ایی بر روی قسمت چپ قدامی زبان شیر خوار قرار گیرد ، شیر خوار با تف کردن ماده را از دهان بیرون می اندازد.

مرکز توانبخشی باران
مرکز توانبخشی باران
این مرکز در سال ۱۳۸۳ با تلاش دکتر جواد نژادی تاسیس شد , فعالیت مرکز توانبخشی باران در زمینه های ( بیش فعالی , گفتاردرمانی , کاردرمانی , مفاهیم بینایی , اختلال یادگیری , اوتیسم , نوروفیدبک , آزمون های شناختی , توانبخشی شناختی و … ) میباشد

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.