مبانی عصب – روانشناختی ادراک بينای
نقش ماساژ در فرایندهای درمانی
نقش ماساژ در فرایندهای درمانی
قوانین روانی گفتار کودکان
برنامه قوانین روانی گفتار کودکان

مبانی عصب – روانشناختی ادراک بينای

روانشناختی ادراک بينای

روانشناختی ادراک بينای

☣️ مبانی عصب – روانشناختی ادراک بينای ☣️

⭕️ ادراك بينايی چيست⁉️

♻️ ادراك بينايی به تمام اطلاعات ورودي به چشم ها معنا ميدهد و ادراك ما از جهان ديداري چيزي فراتر از پاسخ گيرنده اي نور در شبكيه چشم و فراتر از فعاليت سلول هاي عصبي در قشر بينايي اوليه است.

♻️ ناحيه بزرگتري از قشر مخ ( در مقايسه با ساير حواس) در پردازش بينايي دخيل است و بينايي نقش عمده اي را در ادراك كلي ما از محيط بازي ميكند.
توانايي بازشناسي فوري ورودي هايي از محيط بينايي انچنان آسان صورت ميگيرد كه پذيرش اين نكته كه چه تعداد فرآيند پيچيده در آن دخيل هستند مشكل خواهد بود.

♻️ هنگامي كه ما به بيرون از پنجره نگاه ميكنيم ، مي توانيم تصميم بگيريم كه يك خانه كجا پايان مي يابد و يك درخت كجا آغاز ميشود.
اين در حالي است كه انها با هم همپوشي دارند.
ترسيم يا نقاشي يك منظره ما را از سرنخهايي در باره عمق و فاصله مطلع ميسازد.

✅ اطراف يك اتاق را نگاه كنيد، هر شي از زمينه خود و نيز از ساير اشيايي كه در اطرافش قرار گرفته اند مجزا مي شود، همان اشياء صرف نظر از زاويه اي كه ما به آن نگاه ميكنيم و يا فاصله اي كه از ما دارند بازشناسي ميشوند.
در استفاده از اشياء ، بازشناسي بينايي با معنا و نيز كاركرد انها ،
ارتباط دارد.

✅ در تعامل اجتماعي ، بازسناسي چهره و تداعي آنها با نامهاي افرادي آشنا ضرورت دارد.

✅ وقتي كه ما راه ميرويم ، راهنماها را بازشناسي كرده و از موانع اجتناب ميكنيم.

💢💢💢پردازش پيچيده ادراكي و شناختي در تمامي اين وضعيتها دخيل مي باشد.

روانشناختی ادراک بينای

روانشناختی ادراک بينای

⭐️⭐️⭐️رنگ

⚛️ ادراك رنگ ، متفاوت از كوررنگي ( يك نقص در شبكيه چشم )است.
در پردازش اوليه بينايي ، رنگ ، جدا از شكل و عمق پردازش مي گردد.

⭐️⭐️⭐️عمق

⚛️ هر گاه چيزهايي شبيه به هم در اندازه هاي متفاوت ظاهر شوند ، شيي بزرگتر ، نزديكتر و شيي كوچكتر ، دورتر ادراك مي شود.
حركت نيز مي تواند به عنوان يك نشانه عمق عمل كند.
هنگامي كه در يك ماشين در حال حركت نشسته ايد به نظر مي آيد اشياءنزديكتر موجود در ميدان بينايي مانند تيرهاي برق ، به سرعت در حال حركت هستند ، در حاليكه درختاني كه دورتر واقع شده اند ،به نظر مي آيد كندتر حركت ميكنند.

⭐️⭐️⭐️ شكل زمينه

⚛️ ادراك بينايي محيط را به شكل و زمينه تقسيم ميكند .
گروه بندي عناصر يعني رنگ ، تصوير و عمق آنهاست كه شكل را ساخته و آن را از زمينه متمايز ميكند.

⭐️⭐️⭐️ثبات شكل

⚛️ ممكن است اشياء به يك اندازه ،شكل ودر يك جايگاه ديده شوند. اين در حالي است كه تفاوتهايي در تصوير انها بر روي شبكيه وجود دارد.
ثبات شي اين اجازه را نيز ميدهد كه وقتي يك شي را از ديدگاه ها و جهات مختلف نگاه ميكنيم ، يكسان شناخته شوند و به عنوان دسته بندي ادراكي نيز شناخته ميشود.

تمايز در اندازه نيز بخشي از ادراك ثبات شكل است.
ما ميتوانيم يك شكل را در اندازه هاي مختلف از ديگر شكلها يا اشياء تمييز دهيم.

💢💢💢 بازشناسي بينايي شي

توانايي استفاده از اشيء به يكپارچگي ادراكي بينايي و دانش مربوط به كاركرد اشياء بستگي دارد.
اين نكته مبتني بر آنست كه چگونه بافتها و سطح ها و خط ها در محيط بينايي به آنچه ما مي بينيم معنا مي دهند و نيز چگونه اينها در زمينه صحنه متغيري كه در اطرافمان هستند تفسير ميشوند.
هر چيزي كه استطاعت كاركردي دارد براي مثال درونداد ادراك بينايي از يك شانه با كاركردهاي آن ( مثلامرتب كردن موها) يكپارچه ميشوند.

[تعداد: 12   میانگین: 4.8/5]
این مرکز با تلاش دکتر جواد نژادی تاسیس شد , فعالیت مرکز توانبخشی باران در زمینه های ( بیش فعالی , گفتاردرمانی , کاردرمانی , مفاهیم بینایی , اختلال یادگیری , اوتیسم , نوروفیدبک , آزمون های شناختی , توانبخشی شناختی و … ) میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.