اختلال تیک در کودکان
اختلال تیک در کودکان
پایین آوردن تب در کودکان
پایین آوردن تب در کودکان

نقش تمرینات حرکتی

نقش تمرینات حرکتی

نقش تمرینات حرکتی

✅نقش تمرینات حرکتی در بهبود مهارتهای ادراکی حرکتی، شناختی کودکان (اختلال يادگيري)

✅پرورش حواس و تحریکات محیطی و غنی سازی آن موجب رشد سلول های عصبی کودکان اختلال يادگيري می گردد. حرکت زیربنای یادگیری است، حرکت موجب رشد و توسعه قوای ذهنی و نیز پرورش و تحکیم مجتمع های سلولی و زنجیره ای مغز انسان می گردد.

برخي تمرينات حركتي شامل: 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن.

👈هدف:۱) جهت تقویت مهارتهای حرکتی ۲)درک فضا ۳)جهت یابی ۴ )درک مکان ۵)تخمین مسافت ۶ )تمرکز حواس ۷ )سرعت پردازش ذهنی ۸ )توانایی تصمیم گیری ۹ )قدرت برنامه ریزی

✅سینه خیز رفتن 

👈هدف:۱) پرورش دقت -تمرکز ۲ )پرورش تن آگاهی ۳ )پرورش خود آگاهی ۴ )پرورش درک پوستی ۵ )پرورش اعصاب حسی ۶ )پرورش درک فضا ۷)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات ۸ )پرورش غلبه طرفي

راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس  👈 هدف:۱) تقویت دقت ، تمرکز ۲ )تقویت گوشبزنگی ۳ )تقویت حافظه فعال ۴ )تقویت قدرت شنیداری ۵ )تقویت نیمکره های مغزی ۶ )جهت یابی فضایی ۷ )هماهنگی چشم و دست

✅پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست

👈هدف:۱) جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست ۲ )پرورش نیمکره های مغزی ۳)تثبیت غلبه طرفی ۴ )درک فضا ۵ )پرورش تمرکز ۶ )پرورش حافظه فعال ۷ )ادراک پوستی

✅پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن 👈هدف: ۱ )پرورش دقت ۲)تقویت مهارتهای حرکتی ۳) تقویت عملکرد مغزی ۴ )تقویت حافظه فعال ۵ )تقویت گوشبزگی ۶ )تقویت انواع توجه ۷)هماهنگی حس به حس ۸ )تقویت یکپارچگی حسی

✅ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست. 👈هدف: ۱)تقویت هر دو نیمکره مغزی ۲)تقویت حافظه فعال ۳ )پرورش قدرت پیش بینی ونقشه کشی ۴ )پرورش دقت چند جانبه ۵ )پرورش دامنه دید ۶ )تقویت و توسعه دید ادراکی

✅ راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء. 👈هدف: ۱ ) پرورش دقت ۲) تقویت حافظه ۳)تصحیح اشتباهات حسی ۴ )تقویت تن آگاهی حسی ۵ )تقویت تمرکز کانونی ۶ )پرورش استحکام تعادلی

نقش تمرینات حرکتی

نقش تمرینات حرکتی

✅ حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان . 👈هدف: ۱ ) پرورش و تقویت دقت ۲) تقویت تعادل ۳ ) پرورش عضلات ظریف ۴ ) تقویت مهارتهای نوشتاری ۵ ) تقویت ادراک فضایی ۶ ) پرورش تجسم دیداری فضایی

✅ تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست.👈هدف: ۱) تقویت نیمکره های مغز ۲) تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف ۳ ) هماهنگی چشم و دست ۴ ) پرورش ادراک فضایی

✅مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن.👈هدف: ۱) تقویت مهارت حرکتی ۲) تقویت عضلات ظریف ۳) پرورش هماهنگی دیداری حرکتی ۴ ) پرورش نیمکره های مغزی ۵ ) پرورش تند نویسی

✅تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه .👈هدف: ۱) پرورش دقت بینایی ۲ ) تقویت تند خوانی و روان خوانی ۳ ) پرورش هماهنگی حس به حس ۴ ) اصلاح انحرافات چشمی وتنبلی چشم

✅ لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه 👈هدف: ۱) پرورش تعادل ۲) تثبیت غلبه طرفی مغز ۳) تقویت تن آگاهی ۴ ) پرورش توازون

✅ پرتاب کردن و گرفتن توپ 👈هدف: ۱) پرورش دقت ۲) پرورش هماهنگی چشم و دست ۳) تقویت مهارتهای حرکتی

✅ تمرینات تعادل: 👈هدف: ۱ ) پرورش تمرکزباایستادن روی یک پا ۲) پرورش خود آگاهی از طریق راه رفتن روی تخته تعادل ۳) پرورش توازون از طریق لی لی کردن به جلو و عقب ۴ ) پرورش تن آگاهی ۵ ) پرورش جهت یابی

مرکز توانبخشی باران
مرکز توانبخشی باران
این مرکز در سال ۱۳۸۳ با تلاش دکتر جواد نژادی تاسیس شد , فعالیت مرکز توانبخشی باران در زمینه های ( بیش فعالی , گفتاردرمانی , کاردرمانی , مفاهیم بینایی , اختلال یادگیری , اوتیسم , نوروفیدبک , آزمون های شناختی , توانبخشی شناختی و … ) میباشد

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.