اختلال تیک در کودکان
اختلال تیک در کودکان
پایین آوردن تب در کودکان
پایین آوردن تب در کودکان

نقش تمرینات حرکتی

نقش تمرینات حرکتی

نقش تمرینات حرکتی

✅نقش تمرینات حرکتی در بهبود مهارتهای ادراکی حرکتی، شناختی کودکان (اختلال يادگيري)

✅پرورش حواس و تحریکات محیطی و غنی سازی آن موجب رشد سلول های عصبی کودکان اختلال يادگيري می گردد. حرکت زیربنای یادگیری است، حرکت موجب رشد و توسعه قوای ذهنی و نیز پرورش و تحکیم مجتمع های سلولی و زنجیره ای مغز انسان می گردد.

برخي تمرينات حركتي شامل: 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن.

👈هدف:1) جهت تقویت مهارتهای حرکتی 2)درک فضا 3)جهت یابی 4 )درک مکان 5)تخمین مسافت 6 )تمرکز حواس 7 )سرعت پردازش ذهنی 8 )توانایی تصمیم گیری 9 )قدرت برنامه ریزی

✅سینه خیز رفتن 

👈هدف:1) پرورش دقت -تمرکز 2 )پرورش تن آگاهی 3 )پرورش خود آگاهی 4 )پرورش درک پوستی 5 )پرورش اعصاب حسی 6 )پرورش درک فضا 7)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات 8 )پرورش غلبه طرفي

راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس  👈 هدف:1) تقویت دقت ، تمرکز 2 )تقویت گوشبزنگی 3 )تقویت حافظه فعال 4 )تقویت قدرت شنیداری 5 )تقویت نیمکره های مغزی 6 )جهت یابی فضایی 7 )هماهنگی چشم و دست

✅پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست

👈هدف:1) جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست 2 )پرورش نیمکره های مغزی 3)تثبیت غلبه طرفی 4 )درک فضا 5 )پرورش تمرکز 6 )پرورش حافظه فعال 7 )ادراک پوستی

✅پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن 👈هدف: 1 )پرورش دقت 2)تقویت مهارتهای حرکتی 3) تقویت عملکرد مغزی 4 )تقویت حافظه فعال 5 )تقویت گوشبزگی 6 )تقویت انواع توجه 7)هماهنگی حس به حس 8 )تقویت یکپارچگی حسی

✅ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست. 👈هدف: 1)تقویت هر دو نیمکره مغزی 2)تقویت حافظه فعال 3 )پرورش قدرت پیش بینی ونقشه کشی 4 )پرورش دقت چند جانبه 5 )پرورش دامنه دید 6 )تقویت و توسعه دید ادراکی

✅ راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء. 👈هدف: 1 ) پرورش دقت 2) تقویت حافظه 3)تصحیح اشتباهات حسی 4 )تقویت تن آگاهی حسی 5 )تقویت تمرکز کانونی 6 )پرورش استحکام تعادلی

نقش تمرینات حرکتی

نقش تمرینات حرکتی

✅ حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان . 👈هدف: 1 ) پرورش و تقویت دقت 2) تقویت تعادل 3 ) پرورش عضلات ظریف 4 ) تقویت مهارتهای نوشتاری 5 ) تقویت ادراک فضایی 6 ) پرورش تجسم دیداری فضایی

✅ تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست.👈هدف: 1) تقویت نیمکره های مغز 2) تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف 3 ) هماهنگی چشم و دست 4 ) پرورش ادراک فضایی

✅مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن.👈هدف: 1) تقویت مهارت حرکتی 2) تقویت عضلات ظریف 3) پرورش هماهنگی دیداری حرکتی 4 ) پرورش نیمکره های مغزی 5 ) پرورش تند نویسی

✅تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه .👈هدف: 1) پرورش دقت بینایی 2 ) تقویت تند خوانی و روان خوانی 3 ) پرورش هماهنگی حس به حس 4 ) اصلاح انحرافات چشمی وتنبلی چشم

✅ لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه 👈هدف: 1) پرورش تعادل 2) تثبیت غلبه طرفی مغز 3) تقویت تن آگاهی 4 ) پرورش توازون

✅ پرتاب کردن و گرفتن توپ 👈هدف: 1) پرورش دقت 2) پرورش هماهنگی چشم و دست 3) تقویت مهارتهای حرکتی

✅ تمرینات تعادل: 👈هدف: 1 ) پرورش تمرکزباایستادن روی یک پا 2) پرورش خود آگاهی از طریق راه رفتن روی تخته تعادل 3) پرورش توازون از طریق لی لی کردن به جلو و عقب 4 ) پرورش تن آگاهی 5 ) پرورش جهت یابی

مرکز توانبخشی باران
مرکز توانبخشی باران
این مرکز در سال ۱۳۸۳ با تلاش دکتر جواد نژادی تاسیس شد , فعالیت مرکز توانبخشی باران در زمینه های ( بیش فعالی , گفتاردرمانی , کاردرمانی , مفاهیم بینایی , اختلال یادگیری , اوتیسم , نوروفیدبک , آزمون های شناختی , توانبخشی شناختی و … ) میباشد

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.