بخش های درمانی
بخش توانبخشی شناختی

بخش توانبخشی شناختی CRT

بخش توانبخشی شناختی CRT در مرکز توانبخشی اسلامشهر ( باران ) بخش توانبخشی شناختی CRT  از جمله خدمات نوینی است که مرکز توانبخشی باران ارائه می دهد و […]
بخش درمان بیش فعالی

بخش درمان بیش فعالی

بخش درمان بیش فعالی ADHD از نقطه نظر مرکز توانبخشی باران بیش فعالی ADHD   الزاما یک بیماری نیست ، بلکه یه عملکرد خاصی از مغز است که […]
بخش گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان

بخش گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان

بخش گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان در مرکز توانبخشی باران در بخش گفتاردرمانی درمانگر نوع اختلال را با توجه به علائم و تستهای مختلفی که انجام می دهد […]
بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی کودکان و بزرگسالان

بخش کاردرمانی کودکان و بزرگسالان در مرکز توانبخشی اسلامشهر ( باران )   بخش کاردرمانی شامل ( کاردرمانی جسمی و کاردرمانی ذهنی میباشد ) مرکز توانبخشی […]