فیلم مراحل پیشرفت کودکان

اولین قدم های امیررضا عزیز بعد از ۱ سال کاردرمانی

  مشاهده ویدیو   دیدن قدمهای تو امیر رضای عزیز، بعد از یکسال که به جمع ما پیوستی انقدر شیرین بود که همپای خانواده ات برای […]

راه رفتن آندیا جان بعد از ۲ سال کاردرمانی

  مشاهده ویدیو   متخصصان ارتوپدی و مغزواعصاب، بدلیل وجود مشکلات متابولیک، حرکات اضافه شدید و بدشکلیهای اندام معتقد بودند که آندیا به مرحله راه رفتن […]

مراحل پیشرفت فاطمه عزیز

مشاهده ویدیو   رفع کوتاهی های عضلات اندام تحتانی،کسب توانایی راه رفتن مستقل با الگوی نسبتا مناسب بعد از یک سال کاردرمانی منظم و فشرده در […]

کتاب هایی برای فرزندان و والدین

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی بیش از ۲۳ هزار کتاب را برای مطالعه با هماهنگی ناشرین روی این سایت در اختیار کودکان و نوجوانان و […]