آمبلیوپی

تنبلی چشم یا آمبلیوپی چیست ؟

آیا با تنبلی چشم یا آمبلیوپی کودکان آشنایی دارید ؟ تنبلی چشم در اثر اختلال در عملکرد طبيعی چشم‌ها و عدم تکامل بينايی اتفاق مي افتد. […]