اتاق حسی
اتاق تاریک

اتاق تاریک چیست

اتاق تاریک یا اتاق حسی در بیماری اتیسم اتاق تاریک به عنوان اتاق حسی (sensory room) کودک را ارزیابی حسی می کند و بر اساس آن […]