اختلال اتسیم
اختلالات طیف اوتیسم

چالش یادگیری خاص اختلالات طیف اوتیسم

⭕️آشنایی با موارد چالش یادگیری خاص اختلالات طیف اوتیسم : 💢 توجه؛ کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به جای توجه طبیعی به آدمها،مثلا توجه به […]