بخش کاردرمانی جسمی
بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی کودکان و بزرگسالان

بخش کاردرمانی کودکان و بزرگسالان در مرکز توانبخشی اسلامشهر ( باران )   بخش کاردرمانی شامل ( کاردرمانی جسمی و کاردرمانی ذهنی میباشد ) مرکز توانبخشی […]