بخش گفتاردرمانی کودکان
بخش گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان

بخش گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان

بخش گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان در مرکز توانبخشی باران در بخش گفتاردرمانی درمانگر نوع اختلال را با توجه به علائم و تستهای مختلفی که انجام می دهد […]