توجه نکردن در کلاس درس
عدم تمرکز دانش آموز درکلاس درس

عدم تمرکز دانش آموز درکلاس درس

✳️علت های عدم تمرکز دانش آموز درکلاس درس 👈 احتمال دارد که معلم فرزندتان به شما اطلاع دهد که وی در کلاس تمرکز ندارد، شاید هم […]