درک نکردن خطر در کودک اوتیسم
دلایل عدم درک خطر در کودکان طیف اتیسم

دلایل عدم درک خطر در کودکان طیف اتیسم

⚠️ دلایل عدم درک خطر در کودکان طیف اتیسم : ۱️⃣ تفکر انعطاف ناپذیر و ضعف در تخیل و انتزاع : کودکان طیف اتیسم دشواری هایی […]