دیسک کمر
اختلالات مربوط به ستون فقرات و دیسک

اختلالات مربوط به ستون فقرات و دیسک

‍ 🔵 اختلالات مربوط به ستون فقرات و دیسک پیری دیسک Disc degeneration با بالا رفتن سن بتدریج در دیسک بین مهره ای پارگی های خفیف […]