علائم بیش فعالی

تشخیص بیش فعالی ADHD

🔴آیا تستی برای تشخیص بیش فعالی ADHD در کودکان وجود دارد؟   🔺تشخیص اختلال (ADD/ADHD) در کودکان از ۳ سالگی امکان پذیر است، با این حال، تشخیص […]