فعالیت نمیکره راست
از نيمكره راستمان بيشتر استفاده كنيم

از نيمكره راستمان بيشتر استفاده كنيم

🍏 از نيمكره راستمان بيشتر استفاده كنيم ⭕️عملكرد نیمکره چپ ➖ کنترل حرکات سمت راست بدن ➖ انجام محاسبات و اعمال ریاضی ➖ انجام استدلال های […]