هزینه کاردرمانی
کاردرمانی

کاردرمانی چیست

کاردرمانی چیست ؟ کاردرمانی Occupational therapy شاخه ای از علوم پزشکی میباشد که هدف از آن بازپروری شخص به گونه ای است که بتواند بطور مستقل […]