کاردرمانی کودکان
بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی کودکان و بزرگسالان

بخش کاردرمانی کودکان و بزرگسالان در مرکز توانبخشی اسلامشهر ( باران )   بخش کاردرمانی شامل ( کاردرمانی جسمی و کاردرمانی ذهنی میباشد ) مرکز توانبخشی […]
کاردرمانی

کاردرمانی چیست

کاردرمانی چیست ؟ کاردرمانی Occupational therapy شاخه ای از علوم پزشکی میباشد که هدف از آن بازپروری شخص به گونه ای است که بتواند بطور مستقل […]