کارکرد شناختی چیست
حافظه فعال

حافظه فعال چیست؟

حافظه فعال چیست؟ (  Working memory  ) حافظه فعال (حافظه کاری) ، موتور جستجوی ذهن می باشد. حافظه فعال ،کارکرد شناختی می باشد که مسئول حفظ […]