کودک عقب ماندگی ذهنی
تفاوت اتیسم و عقب ماندگی ذهنی

تفاوت اتیسم و عقب ماندگی ذهنی

اوتیسم عقب ماندگی ذهنی نیست – تفاوت اتیسم و عقب ماندگی ذهنی 🌀اتیسم با عقب‌ماندگی ذهنی تفاوت دارد و تصور این‌که هر کودک طیف اتیسم مبتلا […]